WOW! Gallery Berlin | Obrazy, treść i doświadczenie

WOW-DOŚWIADCZENIE

Dla klas szkolnych i grup dla co najmniej 15 osób

THE WOW! Gallery oferuje najbardziej kreatywne miejsce w Berlinie dla grup szkolnych. Łączymy edukację z zabawą i opowiadamy się za rozsądnym wykorzystaniem sprzętu technicznego i mediów. Uczniowie mogą pełnić rolę fotografów i reżyserów

Dla klas szkolnych i wycieczek grupowych

  • Wycieczka do Berlina z klasą szkolną

  • Edukacja i zabawa

  • Rozsądne wykorzystanie sprzętu technicznego i mediów

  • Przed i na różnych tłach i w różnych tematach uczniowie mogą dać upust kreatywności i robić doskonale oświetlone zdjęcia w zespołach.

  • Jako fotografowie, uczniowie mogą szukać odpowiedniego kadru, jako reżyserzy mogą wydawać instrukcje lub jako modele mogą je wdrażać.

  • Przedmiot Sztuka temat fotografii i języka wizualnego

Media Fun @ The WOW! Gallery Berlin